PERSONDATAPOLITIK

Tommerup/Haarby optik er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Tommerup optik. Tallerupvej 8. 5690 Tommerup. info@tommerupoptik.dk    tlf.:64 76 10 13 

Haarby Optik. Algade 49 st.tv. 5683 Haarby. info@haarbyoptik.dk.   Tlf.: 64 73 10 18 

 

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:
  Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og 
  Fødselsdag og år.

 • Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelse,
  Synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser:
  Helbredsoplysninger og CPR-nr.

 • Formål med behandling og retsgrundlag.
  Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de 
  produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.
  Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om 
  autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – patientjournaler.

 

Når du bruger vores hjemmeside placerer vi cookies. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer,
mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registret om dig.

 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at
  få s
  lettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er
  pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år.

 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække
  samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning
  er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Sikkerhed:

 • Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed,
  som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret
  offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 • Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere,
  der behandler følsomme persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

 

Klageinstans:

 • Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til
  Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 

Top